Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ PCS II

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PCS II) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (252-61.pdf)252-61.pdf1457 kB2018-02-28 15:51