Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่ิอง การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ