Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สวพ. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 หรือที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561