Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักฃานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดูรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018