Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/becic2018/ หัวข้อ register

Attachments:
Download this file (BECIC 2018.pdf)BECIC 2018.pdf328 kB2018-03-12 16:55