Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

สถาบันรวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/6wieWp ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

Attachments:
Download this file (384-61.pdf)384-61.pdf2065 kB2018-03-27 13:40