Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6

คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาม 2561 
Attachments:
Download this file (385-61.pdf)385-61.pdf2443 kB2018-03-27 13:45