Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eservice.yru.ac.th/conres2018

Attachments:
Download this file (415-61.pdf)415-61.pdf298 kB2018-04-02 14:48