Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางการจัดการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การจัดการความท้าทายในยุค 4.0

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางการจัดการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การจัดการความท้าทายในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.tsu.ac.th/ncom2018

Attachments:
Download this file (416-61.pdf)416-61.pdf2538 kB2018-04-02 14:59