Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดโจทย์วิจัย ภายใต้แผนบูรณาการเรื่องการจัดการทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เครือข่ายองค์การบริหารการวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจจะร่วมเสนอชุดโครงการวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดโจทย์วิจัย (จัดทำชุดโครงการ) ภายใต้แผนการบูรณาการเรื่องการจัดการทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยมิติทางสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Attachments:
Download this file (456-61.pdf)456-61.pdf475 kB2018-04-20 11:47