Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัย ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน : การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติและภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Attachments:
Download this file (534-61.pdf)534-61.pdf1092 kB2018-05-11 14:18