Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ตกรมร่วมมือกับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตาม Session Tracks ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยส่งบทความวิจัยเข้านำเสนอ เพื่อมาให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมต้นฉบับ (Full Paper) หลังจากที่นักวิจัยส่งบทคัดย่อ

Attachments:
Download this file (1025-61.pdf)1025-61.pdf1874 kB2018-06-11 13:27