06/25 2018

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 คณาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2561 - 10 กรกฎาคม 2561

Attachments:
Download this file (วช.รับข้อเสนอโครงการวิจัย_บัณฑิตศึกษา 62.pdf)วช.รับข้อเสนอโครงการวิจัย_บัณฑิตศึกษา 62.pdf1985 kB2018-06-25 10:53