Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 "ทองกวาววิชาการ 62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร" ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.council-uast.com ภายใน 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และภายใน 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (319-2562.pdf)319-2562.pdf2157 kB2019-03-28 11:02