05/24 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้อวประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Attachments:
Download this file (513-62.pdf)513-62.pdf1446 kB2019-05-24 09:00