Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน จำนวน 2 ฉบับ ต่อปี จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้การส่งบทความไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Attachments:
Download this file (495-62.pdf)495-62.pdf1964 kB2019-05-24 15:47