Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมเนอในโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแบะนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมเนอในโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2019.neu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

Attachments:
Download this file (454-62.pdf)454-62.pdf1401 kB2019-05-24 16:11