02/20 2019

สถาบันภาษาไทยสิรินทร ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน

สถาบันภาษาไทยสิรินทร ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน จำนวน 9 โครงการอบรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (133-62.pdf)133-62.pdf754 kB2019-02-20 16:20