5 กันยายน 2565 ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

5 กันยายน 2565 ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีประเด็นแจ้งเพื่อทราบ เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดงานเกษียณอายุราชการ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ การเตรียมการงานพระราชทานปริญญาบัตร และประเด็นอื่นๆ
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ