ขั้นตอนในการจองห้องประชุม (ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2)

  • เช็คตารางการใช้ห้องประชุมได้ที่ https://bit.ly/3f1tRUO
  • เวลาให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
  • จองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  • งดใช้สำหรับการเรียนการสอน
  • ขอสงวนสิทธิ์ให้กิจกรรมของคณะฯ ก่อน
คลิก เพื่อจองห้องประชุม

ตารางการใช้ห้องประชุม