ขั้นตอนในการจองคิวบันทึกภาพ

  • เช็คตารางการบันทึกภาพได้ที่ https://bit.ly/3PdGVXy
  • จองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  • เวลาให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
คลิก เพื่อจองคิวบันทึกภาพ

ตารางการจองคิวบันทึกภาพ