ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพ" ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพ" ประจำปี 2564