ขอแสดงความยินดีกับ คุณธวัช ศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพ" ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณธวัช ศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพ" ประจำปี 2564