ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 26 เครื่อง

จัดซื้อจัดจ้าง ฮิต: 78

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล.pdf

พิมพ์