ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 26 เครื่อง


พิมพ์