การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ พร้อมกำหนดวันเลือกตั้ง

ด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษาและกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันสิ้นภาคเรียนที่ 2/2556 จึงจัดให้มีรับสมัครและการเลือกตั้งตามเอกสารแนบ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1388763193_049637500.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์:  http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/student/


พิมพ์