การแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  ขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนธันวาคม 2557 หรือตามอัธยาศัย


พิมพ์