หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
 • สาขาวิชาเอกการสื่อสารมวลชนดิจิตอล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • บรรณาธิการ
 • ผู้กำกับรายการ
 • โทรทัศน์และภาพยนตร์
 • ผู้สร้างสรรค์รายการ
 • ผู้ประกาศ
 • นักเขียน
 • นักหนังสือพิมพ์
 • นักออกแบบสื่อ
 • นักจัดรายการวิทยุ
 • นักจัดรายการโทรทัศน์
 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ผู้สื่อข่าว
 • ช่างภาพ
 • ผู้ประกอบการสื่ออิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

        มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารที่ดีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร (รอข้อมูล)

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr