สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

Bachelor of Business Administration Program in Retail Business

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. (ธุรกิจค้าปลีก)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ ระดับผู้จัดการร้าน
  • ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในเครือ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
  • ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ประเภทแฟรนไชน์
  • ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • นักวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr