หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล)

Bachelor of Economics (Digital Economy)

ชื่อปริญญา : เศรษฐกิจดิจิทัล ศ.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเทรดเดอร์
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการด้านการเงิน การคลังและบัญชี
 • นักวิชาการงบประมาณ วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ผู้แนะนำและวางแผนการลงทุนในตลาดตราสารและสินทรัพย์ต่างๆ
 • นักธุรกิจ Startup
 • ที่ปรึกษาด้านการเงินและเทคโนโลยีด้านการเงิน
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อและการเงิน
 • นักวิจัย
 • นักวางแผนทางการเงินและวิเคราะห์สินทรัพย์ต่างๆ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 

ปรัชญาของหลักสูตร

 • ผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีความรอบรู้เศรษฐกิจ
 • มีทักษะความสามารถทางเศรษฐกิจดิจิทัลในการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

ช่องทางติดต่อ

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis