รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (NSTRU Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้สูงสุด และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 ของแต่ละคณะ ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (คะแนน 4.11)

2. เกียรติบัตรสำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด
ของแต่ละคณะ ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ร้อยละ 99.25)

3.เกียรติบัตรสำหรับคณะที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด
ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 99.75)

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet casibom