ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดีกับนายอมรเทพ นิลรัตน์ และนายสุริยันต์ บัวเพชร
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น
จากผลงานเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่องการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน
และ ขอแสดงความยินดีกับนายพงศภัค มาลากาญจน์ และนายศรัณยู บัวเพชร
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี
จากผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน
จากการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566
โดยมี อาจารย์อุทุมพร ศรีโยม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพัตรา ช่วยนุ้ย และธัญวรัตน์ คงวัดใหม่
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี
จากผลงานเรื่อง เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน
จากการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566
โดยมี อาจารย์พรศิลป์ บัวงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet casibom