ประกาศ แนวทางการยืมพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีแนวทางการยืมพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการยืมพัสดุหรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อเกิดความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น 1 โดยมุ่งมั่นที่จะนำมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตามภารกิจ ด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และตอบสนองความต้องการ สร้างความเชื่อมั่นระบบราชการนั้น

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr