ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะ

ด้วยคณะกรรมการประจำคณะตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 – 12 พฤศจิกายน 2566 นั้น

                 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2566 ในข้อ 5 (5) กรรมกการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ หรือมีประสบการณ์ ตามสาขา หรือหลักสูตรของแต่ละคณะ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ โดยแนบประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับคณะวิทยาการจัดการ พร้อมภาพถ่ายของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ มา ยังคณะวิทยาการจัดการ โดยเสนอเป็นรูปเล่มเอกสาร ไปยังสำนักงานคณะภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการ ในข้อ 5 (1) (2) (3) และ (4) พิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr