สาขาวิชาการตลาด

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บธ.บ. (การตลาด)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่ทางการตลาด
  • นักวิเคราะห์ทางการตลาด
  • ผู้จัดการทางการลาด
  • นักวิจัยทางการตลาด
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  • พนักงานขาย
  • ผู้ประกอบการอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ปรัชญาของหลักสูตร

           มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด บูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ ใส่ใจการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis